ОБЩИНА - ХАСКОВО (отлага се)

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

кмет на гр.Хасково

място и час на бизнес форума:
Драматично – куклен театър „Иван Димов“ от 13:00 до 18:00

 

място и час на спектакълa:
пл. „Свобода“ от 18:00 до 21:00

 

Заявка за участие

БИЗНЕС КЛУБ ЕООД
Булстат: BG 203 139 975
ISSN 2367-623X

София 1404, бул. България 51В, ет.6, офис С18
тел.: +359 2 47 05 247, +359 878 51 51 55
email: bc@business-club.bg

    Благодарим Ви за вниманието!