ОБЩИНА - ПЛОВДИВ - 15.06.2017г.

МЕДИИ ПРОГРАМА

инж. ИВАН ТОТЕВ

кмет на гр.Пловдив

място и час на бизнес форума:
Конгресен Център Зала "България" - Международен Панаир Пловдив от 13:00 до 18:00

 

място и час на спектакълa:
ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН“ от 18:00 до 21:00

 

Заявка за участие

БИЗНЕС КЛУБ ЕООД
Булстат: BG 203 139 975
ISSN 2367-623X

София 1404, бул. България 51В, ет.6, офис С18
тел.: +359 2 47 05 247, +359 878 51 51 55
email: bc@business-club.bg

    Благодарим Ви за вниманието!