ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА - 01.06.2017г.

МЕДИИ ПРОГРАМА

ЖИВКО ТОДОРОВ

кмет на гр.Стара Загора

място и час на бизнес форума:
в сградата на Община Стара Загора
зала „П. Р. Славейков“ от 13:00 до 18:00

 

място и час на спектакълa:
пред сградата на Община Стара Загора от 18:00 до 21:00

 

Заявка за участие

БИЗНЕС КЛУБ ЕООД
Булстат: BG 203 139 975
ISSN 2367-623X

София 1404, бул. България 51В, ет.6, офис С18
тел.: +359 2 47 05 247, +359 878 51 51 55
email: bc@business-club.bg

    Благодарим Ви за вниманието!